ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Start la Antreprenoriat!

Start la Antreprenoriat!

Prin intermediul membrilor Asociaţia a cumulat experienţă în domeniul planificării, managementului şi implementării Proiectelor şi Programelor complexe privind dezvoltarea socială. În prezent Asociaţia este implicată în calitate de Beneficiar în derularea a două proiecte strategice:

Titlu proiect Start la Antreprenoriat ! Reducerea somajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri în rândul şomerilor şi creare de noi locuri de muncă
Program Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul Major de intervenţie: 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Nr contract POSDRU/82/5.1/S/58694
Regiunea Bucureşti-Ilfov, Vest, Sud-Muntenia, Centru
Ţara de intrevenţie România
Parteneri Partener 1 - Asociaţia “Europeană pentru Dezvoltare Umană”
Partener 2 – Team Consulting SRL
Partener 3 – SC Cardinal Jobs SRL
Partener 4 - SC Synthesis Management Consultants SMC SRL
Partener 5 - DIASTASI Training and Consulting Services
Durata 30 luni
Descriere OBIECTIVUL PROIECTULUI: Dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului, în regiunile Vest, Sud Muntenia, Bucuresti-Ilfov, în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare, pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă.
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1. Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a resurselor umane (şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă) asupra oportunităţilor de iniţiere de noi afaceri în 3 regiuni de dezvoltare.

O2. Creşterea numărului de beneficiari de măsuri integrate de ocupare a forţei de muncă din rândul şomerilor (inclusiv tineri şi de lunga durată) şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în perspectiva începerii unei afaceri sau a unei activităţi independente, din 3 regiuni de dezvoltare.

O3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea numărului de persoane ce demarează afaceri sau activităţi independente în cele 3 regiuni vizate de proiect, în scopul creării de noi locuri de muncă şi obţinerii unei rate cât mai mari de ocupare.
Website http://www.start-antreprenoriat.ro/

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.