ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA ROMANA | ENGLISH

Ce facem

Ce facem

ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ se bazează pe experienţa membrilor săi, de peste 10 ani în contextul implementării proiectelor finanţate din fonduri pre- şi post-aderare şi oferă servicii de consultanţă pentru afaceri şi management pentru numeroase administraţii publice la toate nivelele de guvernare (naţional, regional, judeţean şi local) şi companii din sectorul privat asistându-le în proiecte de modernizare, în procesul de accesare al fondurilor nerambursabile şi de implementare a diverselor activităţi din cadrul proiectelor care se derulează prin intermediul fondurilor europene.

Alte servicii pe care le oferim:

• Organizare campanii de informare şi conştientizare, seminarii, evenimente, workshop-uri, caravane, etc;
• Consultanţă privind aplicarea procedurilor de achiziţii publice în proiecte cu finanţare europeană, sprijin pentru întocmirea documentaţiilor de atribuire şi sprijin pentru elaborarea ofertelor de participare la procesul de achiziţie publică;
• Dezvoltarea şi formarea resurselor umane: analiza nevoilor de formare şi elaborarea planurilor de formare; evaluarea formării; analiza sistemelor profesionale şi dezvoltarea competenţelor; modele de evaluare a performanţelor;
• Accesare fonduri nerambursabile prin: elaborarea, pregătirea şi depunerea proiectului de finanţare; managementul proiectului.  

www.aevb.ro Copyright ©2010 ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA - AEVB. Toate drepturile rezervate.